กาญจนบุรีแม็กกาซีน

ครม.ไฟเขียว ตั้ง กพยจ.

12196212_1688287574741060_1567773857770419672_nพ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆากประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ “การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรับมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสำนักงบประมาณรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ องค์ประกอบของ กพยจ. ประกอบด้วย อัยการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหาร เป็นต้น

อำนาจหน้าที่ เช่น เสนอแผนการดำเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งบูรณาการงบประมาณในระดับพื้นที่ กำหนดแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีรัฐ และการกระทำผิดกฎหมายต่างๆในจังหวัด รวมถึงการแจ้งเบาะแสข้อมูลผิดกฎหมาย เป็นต้น

Comments

comments

ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น